BMM All hands meeting is in the building inside the park. Please follow signs for biodivesity park.

Committee 2015-16

 

 
DFW Maharashtra Mandal 2015-2016 Committee

Atul Chaudhary (President)


Mandar Wadekar (Secretary)

Sujit Sathe (Treasurer)
Amit Arkatkar (Treasurer)

Vinayak Agashe (Web Master) 
Ajit Jagtap
 

 
Amit Joshi

 
 
Ashwini Rajwade

 
 
Bhushan Gokhale

 
 
Harish Nehate

 
 
Ketaki Radkar

 
 
Paras Kawade

 
 
Prasad Chandratre

 
 
Purnima Nabar

 
 
Rajshree Waranashiwar

 
 
Rashmi Sathe

 
 
Rashmi Thopte

 
 
Dhanada Kulkarni

 
 
Shamli Asanare

 
 
Sushil Dravekar

 
 
Swati Amrute

 
 
Vikram Kanitkar

 
 
Vishal Khapre