JOIN DFWMM group by clicking icon from your phone 

Bhondla 2020

Namaskar Mandali,

हत्तीच्या चित्रांवर फुलांची सजावट   
बंद डब्यातली ओळखा पाहू खिरापत
कॉविडच्या राज्यात आलय ऑनलाईनचा कंटाळा
सोशल डिस्टंनसिंग पाळून साजरा करूया भोंडला
डॅलस फोर्ट वर्थ महाराष्ट्र मंडळा तर्फे सर्व सभासदांना भोंडल्याचे आमंत्रण !
 
Venue: Hoblitzelle Park
Date: Sunday, October 18, 2020
This will be Ladies & Girls Member Only Program, Please login with your membership ID to RSVP.
Last Date for RSVP: CLOSED
 
Thank you,

DFWMM Committee